Flip book element

Tay Đấm Gấu Thép Dây Dù USA Cao Cấp

350,000  299,000 

 • Thông số kỹ thuật Tay Đấm Gấu Thép Dây Dù USA Cao Cấp

  • Tổng chiều dài:130mm

  • Độ rộng: 30mm

  • Bề dày: 3mm

  • Chất liệu thép: thép

  • Vỏ: Carbonate nhám

  • Trọng lượng: 330g

Đọc tiếp

Tay Đấm Gấu Thép USA Giá Rẻ

350,000  199,000 

 • Thông số kỹ thuật Tay Đấm Gấu Thép USA Giá Rẻ

  • Tổng chiều dài:130mm

  • Độ rộng: 30mm

  • Bề dày: 3mm

  • Chất liệu thép: thép

  • Vỏ: Carbonate nhám

  • Trọng lượng: 330g

Đọc tiếp

Dao Karambit M48 Cao Cấp

3,500,000  2,499,000 

Thông số kỹ thuật Dao Karambit M48 Cao Cấp

 • Tổng chiều dài:240mm

 • Lưỡi dài:120mm

 • Độ rộng: 30mm

 • Bề dày: 3mm

 • Chất liệu thép: thép

 • Vỏ: Carbonate nhám

 • Trọng lượng: 330g

Đọc tiếp

dao bướm balisong cán gỗ cao cấp

500,000  349,000 

Thông số kỹ thuật dao bướm balisong cán gỗ cao cấp

 • Tổng chiều dài:240mm

 • Lưỡi dài:120mm

 • Độ rộng: 30mm

 • Bề dày: 3mm

 • Chất liệu thép: thép

 • Vỏ: Carbonate nhám

 • Trọng lượng: 330g

Đọc tiếp

Dao Bướm Balisong Benchmade 27cm Giá Rẻ

1,000,000  799,000 

Thông số kỹ thuật Dao Bướm Balisong Benchmade 27cm Giá Rẻ

 • Tổng chiều dài:270mm

 • Lưỡi dài:140mm

 • Độ rộng: 30mm

 • Bề dày: 3mm

 • Chất liệu thép: thép

 • Vỏ: Carbonate nhám

 • Trọng lượng: 330g

Đọc tiếp

Dao xếp Nga HOKC 30cm new 2022

2,500,000  1,499,000 

 • Dao xếp Nga HOKC 30cm new 2022Thông số kỹ thuật dao xếp Dao xếp Nga HOKC 30cm new 2022
  • Tổng chiều dài: 300mm
  • Lưỡi dài: 150mm
  • Độ rộng: 30mm
  • Bề dày: 3mm
  • Chất liệu thép: thé
  • Vỏ: Carbonate nhám
  • Trọng lượng: 330g
Đọc tiếp

Dao Xếp Luzon cold steel USA XL 35cm

3,500,000  2,999,000 

 • Dao Xếp Luzon cold steel USA XL 35cmThông số kỹ thuật dao xếp Dao Xếp Luzon cold steel USA XL 35cm
  • Tổng chiều dài: 350mm
  • Lưỡi dài: 180mm
  • Độ rộng: 30mm
  • Bề dày: 3mm
  • Chất liệu thép: thé
  • Vỏ: Carbonate nhám
  • Trọng lượng: 330g
Đọc tiếp

Dao xếp cold steel counter point XL 33cm

2,500,000  1,999,000 

 • dao xếp cold steel counter point XL 33cmThông số kỹ thuật dao xếp cold steel counter point XL 33cm
  • Tổng chiều dài: 330mm
  • Lưỡi dài: 180mm
  • Độ rộng: 30mm
  • Bề dày: 3mm
  • Chất liệu thép: thé
  • Vỏ: Carbonate nhám
  • Trọng lượng: 330g
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.